Skanska bergtäkt Norrköping

Utredning av bullerpåverkan från Skanskas bergtäkt vid Häradsudden i Norrköping. Utredningen gjordes i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken och omfattade närmätningar och beräkningar. Dessutom gjordes en kompletterande utredning angående eventuella impulsljud från skutknackning. Utöver detta gjordes beräkningar av kumulativa effekter med Ragnsells avfallsverksamhet på Häradsudden.

Uppdragsgivare: Skanska Industrial Solution AB
Genomförd: Slutförd 2020

Relaterade uppdrag: