Karlshamns hamn

Grundläggande bullerutredning i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken. I arbetet ingick inventering av bullerkällor, närmätningar och beräkningar av bullerpåverkan vid närliggande fritidshusområde. Utöver detta har kompletterande mätningar lågfrekvent buller, utredningar av maximal ljudnivå, åtgärdsutredningar, mm genomförts. Uppdateringar genomförs vid ändringar av verksamheten, den senaste med anledning av byggnation av ett nytt RoRo-läge.

Uppdragsgivare: Karlshamns hamn AB
Genomförd: Senaste uppdateringen 2022-07-12

Relaterade uppdrag: