Bullerutredningar till detaljplaner för ny bostadsbebyggelse

Vi gör bullerutredningar till detaljplaner som har som syfte att bygga ny bostadsbebyggelse i områden som är påverkade av buller. Utredningarna kan omfatta buller från väg, järnväg, industri och verksamheter, motorsport, skjutbanor och vindkraft. Beräkningen av ljudnivåer vid husfasader och uteplatser görs med hjälp av beräkningsprogrammet Soundplan. Vid behov beräknas också bullernivåer inomhus med programmet Insul.

En bedömning görs utifrån gällande bullerkrav och vid behov föreslår vi åtgärder som gör att kraven klaras. Helst hjälper vi till så tidigt i planprocessen som möjligt. Då finns ofta goda möjligheter att hitta kreativa och enkla lösningar som skapar en god ljudmiljö. Kontakta oss så lämnar vi en offert inom ett par dagar.

Vi hjälper kommuner och byggföretag över hela landet

Vi arbetar med både kommuner och byggföretag som uppdragsgivare. Vi har genomfört bullerutredningar till detaljplaner i bland annat följande kommuner: Borlänge, Botkyrka, Boxholm, Finspång, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Heby, Huddinge, Härjedalen, Höganäs, Karlstad, Krokom, Landskrona, Lidingö, Linköping, Malmö, Motala, Mönsterås, Nyköping, Nässjö, Simrishamn, Stockholm, Svalöv, Älmhult.

Exempel på projekt 2020-2023

Kontakta Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson grundade MiljöInvest AB 1991 och har sedan dess medverkat vid ett stort antal bullerutredningar på uppdrag av privatpersoner, kommuner och företag. Varmt välkommen att kontakta Kenneth för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB
Tel: 011-18 05 02
E-post: kenneth@miljoinvest.se