Säve skjutbana Göteborg

Utredning av nuvarande bullerpåverkan från skjutbanan i Säve samt konstruktion av en bullervall för att kunna minimera denna påverkan.

Uppdragsgivare: Enrecon, Schakt i Väst, Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets
Genomförd: 2019-11-10, revidering av vall (geotekniska skäl) juni 2020, förslag till åtgärder november 2021. Uppdatering vid förändring av verksamhet april 2023.

Relaterade uppdrag: