Vi arbetar med bullermätning & bullerutredningar

MiljöInvest AB är ett miljökonsultföretag som sedan 1991 arbetat med olika typer av uppdrag inom miljöområdet. De senaste 10 åren har vi fokuserat helt på bullerfrågor, d.v.s. bullermätningar och bullerutredningar som vi utför åt privatpersoner, företag och kommuner över hela landet. Idag genomför vi ca 100 uppdrag per år och uppskattas för vårt effektiva arbetssätt och stora kunnande inom bullerområdet. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om vårt företag och hur vi kan hjälpa just dig.

Bullerutredningar utförs ofta inom ramen för:

Förhandsbesked och bygglov vid nybyggnation av bostadshus
Framtagande av detaljplaner
Utformning av bullervallar utmed väg och järnväg
Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Kontrollprogram och i samband med periodisk besiktning
Föreläggande från tillsynsmyndighet