Agroetanol Norrköping

Grundläggande bullerutredning med anledning av tillståndsprövning enligt miljöbalken. Arbetet utfördes genom inventering av bullerkällor, närmätningar och beräkningar. Kompletterande bullerutredningar genomförs kontinuerligt vid verksamhetsförändringar. Vi medverkar också med att ge underlag för att ställa krav vid upphandling av maskinell utrustning som riskerar att påverka bullersituationen, samt uppföljande mätningar.

Uppdragsgivare: Lantmännen Agroetanol
Genomförd: Senaste 2023-09-06

Relaterade uppdrag: