Bullerutredning, bullermätning – industri och verksamheter

Bullerutredningarna görs ofta i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken, kontrollprogram, periodisk besiktning eller föreläggande från tillsynsmyndighet. Vi utreder om gällande bullerkrav klaras och ger förslag på åtgärder om det behövs. Arbetet innebär ofta en inventering och mätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer vid enskilda hus och bullerutbredningskartor. En bedömning görs utifrån gällande tillståndsvillkor eller riktvärden. Vid behov föreslår vi åtgärder som gör att bullerkraven klaras. Kontakta oss så lämnar vi en offert inom ett par dagar.

Kunder

Utöver ”vanliga” industriverksamheter är ofta förekommande kunder små och stora företag som bedriver olika typer av avfallshantering eller täktverksamhet. Vi utför även bullerutredningar för andra verksamheter som hamnar, motorsport, skjutbanor och vindkraft. Exempel på uppdragsgivare är:

Industri: Lantmännen, Akers, Coca Cola, Cloetta, Agroetanol, Bäckebrons sågverk, Weber Saint Gobain
Avfallshantering: Ragnsells (Borlänge, Norrköping, Huddinge), Miljö i Roma, RGS Göteborg, Skanska (Stockholm, Sundbyberg), Transportcentralen Falkenberg.
Täkter: Skanska, PEAB, NCC, Swerock, Markmästarna, Econova.
Hamnar: Norrköpings hamn, Karlshamns hamn, Rönnängs hamn – Tjörn, Älvenäs hamn – Karlstad
Motorsport: Norrköping, Gävle, Örebro, Eskilstuna, Falkenberg, Finspång, Åmål, Ljungby.
Skjutbanor: Säve Göteborg, Åtvidaberg, Norrtälje, Virå Bruk,

Exempel på projekt 2019/2020

Kontakta Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson grundade MiljöInvest AB 1991 och har sedan dess medverkat vid ett stort antal bullerutredningar på uppdrag av privatpersoner, kommuner och företag. Varmt välkommen att kontakta Kenneth för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB
Tel: 011-18 05 02
E-post: kenneth@miljoinvest.se