Vi arbetar med bullermätning, bullerberäkning & bullerutredningar

MiljöInvest AB är ett miljökonsultföretag som sedan 1991 arbetat med olika typer av uppdrag inom miljöområdet. De senaste 10 åren har vi fokuserat helt på bullerfrågor, d.v.s. bullermätning, bullerberäkning och bullerutredningar som vi utför åt privatpersoner, företag och kommuner över hela landet. Idag genomför vi ca 100 uppdrag per år och uppskattas för vårt effektiva arbetssätt och stora kunnande inom bullerområdet. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om vårt företag och hur vi kan hjälpa just dig.

Privatpersoner

Vi hjälper privatpersoner med bullerutredningar i samband med ansökan om förhandsbesked och bygglov vid nybyggnation av bostadshus. Vi gör beräkningar som visar om gällande bullerkrav klaras och föreslår åtgärder om sådana behövs. Våra rapporter uppfyller de krav som normalt ställs av kommuner och trafikverket.

Kommuner & Byggföretag

Vi gör utredningar angående buller från väg, järnväg och verksamheter i samband med arbete med detaljplaner för tex nya bostadsområden. Vi utreder om gällande bullerkrav klaras och föreslår åtgärder om sådana behövs. Helst hjälper vi till så tidigt i planprocessen som möjligt.

Industrier & Verksamheter

Vi utför mätningar och beräkningar av bullerpåverkan från industrier och andra verksamheter. Bullerutredningarna görs ofta i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken, kontrollprogram, periodisk besiktning eller föreläggande från tillsynsmyndighet. Vi utreder om gällande bullerkrav klaras och ger förslag på åtgärder om det behövs.

Bullerutredningar utförs ofta inom ramen för:

Förhandsbesked och bygglov vid nybyggnation av bostadshus
Framtagande av detaljplaner
Utformning av bullervallar utmed väg och järnväg
Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Kontrollprogram och i samband med periodisk besiktning
Föreläggande från tillsynsmyndighet

Kontakta Kenneth Karlsson

Kenneth Karlsson grundade MiljöInvest AB 1991 och har sedan dess medverkat vid ett stort antal bullerutredningar på uppdrag av privatpersoner, kommuner och företag. Varmt välkommen att kontakta Kenneth för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB
Tel: 011-18 05 02
E-post: kenneth@miljoinvest.se