Bäckebrons sågverk

Utredning av bullerpåverkan från Bäckebrons Sågverk och omfattade inventering av bullerkällor, närmätningar och beräkning av bullerpåverkan vid närliggande bostadsbebyggelse. Uppföljande mätningar och beräkningar görs vid förändringar av verksamheten.

Uppdragsgivare: Bäckebrons sågverk
Genomförd: Senast 2021-12-10

Relaterade uppdrag: