Seniorbostäder Billeberga Svalövs kommun

Planerad nybyggnation av ca 85 lägenheter för seniorer. Närheten till Svalövsvägen (väg 1195) samt järnvägen gjorde att en bullerutredning bedömdes behövas inom ramen för arbetet med detaljplanen.

Uppdragsgivare: Billeborg/Svalövs kommun
Genomförd: 2020-04-26

Relaterade uppdrag: