Berga Äng Linköpings kommun

Medverkan i planeringsarbetet (från idé till färdig utformning) av ett helt nytt bostadsområde (Berga Äng) i Linköpings kommun. Bullerpåverkan uppkommer främst från 2 större vägar norr och väster om området. För närvarande pågår arbetet med bullerutredningen för det färdiga planförslaget

Uppdragsgivare: Aurum Fastighetsutveckling/Linköpings kommun
Genomförd: Pågående (december 2021)

Relaterade uppdrag: