Berga Äng Linköpings kommun

Medverkan i planeringsarbetet (från idé till färdig utformning) av ett helt nytt bostadsområde (Berga Äng) i Linköpings kommun. Bullerpåverkan uppkommer främst från 2 större vägar norr och väster om området. Utformning av åtgärder och slutrapportering under 2023.

Uppdragsgivare: Aurum Fastighetsutveckling/Linköpings kommun
Genomförd: Slutrapport 2023

Relaterade uppdrag: