Härnevi 1:35 – Upplands Bro

Planerad nybyggnation av 4 stycken flerbostadshus på fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36 i Upplands-bro kommun. Strax söder om platsen finns pendelstågsstationen i Bro och bullerutredningen avser bullerpåverkan från järnvägstrafiken. I uppdraget ingick att föreslå förebyggande åtgärder (bland annat skärmar och absorberande ytmaterial på ett par av husens kortsidor.

Uppdragsgivare: Noccon AB/Upplands bro kommun
Genomförd: 2020

Relaterade uppdrag: