Företaget

MiljöInvest AB är ett miljökonsultföretag som sedan 1991 arbetat inom ett brett spektrum av miljöfrågor i företag, kommuner och organisationer. På senare år har arbetet inriktats särskilt på miljöjuridik, buller samt risk- och säkerhetsfrågor i Sevesoanläggningar, mm. Vanliga typer av uppdrag är:

MiljöInvest

  • Mätning och beräkning av buller från väg, järnväg, industri, täkter, motorsport och skytte. Kunder är kommuner, industrier, verksamheter, byggföretag, föreningar och privatpersoner.
  • Tillståndsprövning, MKB, egenkontroll och periodisk besiktning enligt miljöbalken. Kunder är kommunala bolag och tillståndspliktiga företag och verksamheter.
  • Riskanalys, handlingsprogram, säkerhetsrapport, mm för Sevesoanläggningar. Kunder är verksamheter som omfattas av ”Sevesoförordningen” (2015:236).

MiljöInvest utför ca 100 uppdrag per år. Vi arbetar i dagsläget bland annat med de flesta kommuner och kommunala bolag i Östergötland och ett flertal i Småland. Exempel på företagskunder med återkommande uppdrag är EON, Lantmännen, Agroetanol, Econova, NCC, Norrköpings och Karlshamns hamnar, samt Jönköpings Renhållnings AB. Vi har även utfört uppdrag åt statliga instanser som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.