Seveso

Seveso – anläggningar,  säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapport, handlingsprogram och riskanalys

Seveso – anläggningar, företag som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har stora krav på sig angående säkerhetsarbete och dokumentation. Detta inte minst genom den nya ”Sevesoförordningen”
(2015:236)” och föreskrifter (MSBFS 2015:8).

Vi kan hjälpa till med bland annat säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapport, handlingsprogram, riskanalys och nödlägesplaner. Vi har med tiden ökat kunskapen och förfinat arbetsmetoderna så att vi tillsammans med våra kunder kan etablera ett bra säkerhetsarbete som är dokumenterat på ett sätt som accepteras till fullo av tillsynsmyndigheterna.

Exempel på företag/anläggningar vi arbetar med är:

  • Lantmännen Norrköping (gasolanläggning) – riskanalys, handlingsprogram, medverkan vid myndighetstillsyn.
  • Lantmännen Kimstad (foderfabrik) – riskanalys, handlingsprogram, säkerhetsrapport, medverkan vid myndighetstillsyn.
  • Karlshans hamn (oljehamn Sutudden) – handlingsprogram, säkerhetsrapport, nödlägesplan, släckvattenutredning, medverkan vid myndighetstillsyn.
  • Karlshamns hamn (oljehamn Oxhaga) – handlingsprogram, säkerhetsrapport, nödlägesplan, släckvattenutredning, medverkan vid myndighetstillsyn.
  • Upplands lokaltrafik/Maint partner (gasanläggning bussterminal) – riskanalys, handlingsprogram, medverkan vid myndighetstillsyn.