Periodisk besiktning

 

MiljöInvest utför förstagångs- och periodisk besiktning inom miljöområdet. Uppdragen innebär att vi hjälper verksamhetsutövaren att hitta brister och möjliga förbättringsåtgärder i verksamheten. Besiktningarna har som syfte att dels höja verksamhetens miljöprestanda och dels kontrollera om den bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och beslut.

periodisk besiktning

Därför fungerar man som besiktningsman också som ”myndighetens förlängda arm”. Detta ställer höga krav på kunskap om branschen och miljöjuridiska frågor samt inte minst ett opartiskt  förhållningssätt. MiljöInvest erbjuder allt detta.

Exempel på kunder som anlitar oss med återkommande uppdrag är Noss AB, E.ON, JRAB, Smålands miljö, Tranås renhållning, Norrköpings hamn, Lantmännen, Tekniska Verken, Econova AB, Ragnsells, Sune Eriksson AB, Tranås, Habo, Finspång, Söderköping och Aneby kommuner.

Filed in: Miljöjuridik