Motorsport och skjutbanor

 

Beräkning av buller från motorbanor och skjutbanor genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende eller vid  tillståndsprövning.

För motorbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av bilar, motorcyklar och gocarts.

För skjutbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av vapen. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer vid enskilda hus och bullerutbredningskartor.

Exempel på rapport skjutbana: bullerutredning skjutbana Virå 151229
Exempel på rapport motorbana: Bullerutredning motocross norrköping

översikt 3D modell bullerutbredning

Filed in: Nyheter