Företagsinfo

Personal

MiljöInvest AB ägs och drivs sedan 1991 av Kenneth Karlsson. Företaget har i nuläget 3 fast anställda varav en administratör. Vid större projekt kan vi tillsammans med samarbetspartnern Envigo AB skapa en organisation med god kapacitet och bred kunskapsbas utifrån kundens behov.

Ekonomi

MiljöInvest AB har inga lån eller andra bindningar till externa intressenter. Företaget har under de 10 senaste åren haft högsta kreditvärdighet enligt Upplysningscentralens klassning (Riskklass 5, risknivå <0,05%). MiljöInvest AB tillhör även de 3% av Sveriges företag med klassningen AAA enligt Soliditets kreditvärderingssystem.
MiljöInvest har F-skattbevis och för granskning av företagets finanser anlitas revisionsföretaget PWC.

ledningssystemFörsäkring

MiljöInvest har en allmän försäkring, en försäkring för rådgivande verksamhet och en ansvarsförsäkring för tekniska konsulter enligt ABK 09. Försäkringen ger en högsta ersättning på 120 basbelopp per uppdrag och 360 basbelopp per år.

Ledningssystem

Arbetet på MiljöInvest styrs av ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Det är uppbyggt enligt ISO-standarden men vi har av kostnadsskäl valt att inte certifiera det. Företaget har också under de senaste åren uppfyllt kriterierna för grönt kontor i Norrköping.