Kontrollprogram Egenkontroll

 

MiljöInvest har upprättat ett antal kontrollprogram respektive program för egenkontroll till kunder inom många olika sektorer. Kontrollprogrammen tas fram enligt gällande villkor och är därför ofta en naturlig följd av en  slutfört tillståndsprocess. Egenkontrollen har ökat i betydelse genom åren. Det gäller inte bara inom miljöområdet utan inom angränsande områden som arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet vid ”sevesoanläggningar”, mm.

Egenkontroll

MiljöInvest har en betydande erfarenhet av att upprätta program enligt miljöbalkens förordning om egenkontroll. Utgångspunkten för arbetet är alltid att anpassa egenkontrollen till verksamheten och inte tvärtom. Vi har också den kunskap om vad som gäller inom andra områden som för att kunna åstadkomma en vettig samordning mellan olika lagstiftningars krav på egenkontroll. Detsamma gäller samordning med befintliga ledningssystem för t ex miljö och kvalitet.

MiljöInvest kan därför utifrån olika behov erbjuda:

  • Egenkontrolldokument enligt miljöbalkens förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
  • Samordnade program för miljö, säkerhet, arbetsmiljö, brandskyddsarbete
  • Samordning med befintliga ledningssystem för miljö och kvalitet
  • Myndighetskontakter, medverkan vid tillsyn, besiktningar, etc.

Exempel på kunder är Lantmännen (20 anläggningar), Norrköpings Hamn, E.ON, JRAB, Econova, Karlshamns hamn, Sune Eriksson AB, Mullsjö Energi, Habo, Finspång, Söderköping och Aneby kommuner.

Filed in: Miljöjuridik, Miljöstyrning