Bullermätning industri och verksamheter

 

Mätning och beräkning av buller från industrier/verksamheter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer vid enskilda hus och bullerutbredningskartor.

Ladda ner exempel på bullerutredning här: Bullerutredning Djurön 20150413

djurön översikt Djurön 3D modell Djurön bullerutredning

 

 

 

 

 

De senaste uppdragen har genomförts på uppdrag av följande företag:

Aga Gas (Norrköping), Agroetanol (Norrköping), Bossgård potatis (Ljungsbro), Cloetta (Ljungsbro), Econova (Norrköping), Eskilstuna Energi och miljö (Eskilstuna), JiHå Plast (Karlskoga), Lantmännen (Norrköping), Memo Industriplast (Söderköping), Saint-Gobain (Leca Linköping), Stigtomta kvarn, Sörmlands vatten och avfall (Katrineholm) och Valdemarsviks kommun

Filed in: Nyheter