Miljöstyrning

Kontrollprogram Egenkontroll

Kontrollprogram Egenkontroll

september 19, 2012 | By

  MiljöInvest har upprättat ett antal kontrollprogram respektive program för egenkontroll till kunder inom många olika sektorer. Kontrollprogrammen tas fram enligt gällande villkor och är därför ofta en naturlig följd av en  slutfört tillståndsprocess. Egenkontrollen har ökat i betydelse genom åren. Det gäller inte bara inom miljöområdet utan inom angränsande områden som arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet […]

Continue Reading