Kommunal planering

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

september 19, 2012 | By

  Miljökonsekvensbeskrivning MKB är en vanlig uppgift i det dagliga arbetet på MiljöInvest. Vi har därför kompetens att vägleda ert projekt genom MKB-processen, ta fram det underlag som krävs för att projektets konsekvenser för miljö,  hälsa och hushållning med naturresurser skall kunna bedömas på ett objektivt sätt. Oftast tar vi fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt gällande lagstiftning inom ramen för […]

Continue Reading