Avfallshantering

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

september 19, 2012 | By

  Miljökonsekvensbeskrivning MKB är en vanlig uppgift i det dagliga arbetet på MiljöInvest. Vi har därför kompetens att vägleda ert projekt genom MKB-processen, ta fram det underlag som krävs för att projektets konsekvenser för miljö,  hälsa och hushållning med naturresurser skall kunna bedömas på ett objektivt sätt. Oftast tar vi fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt gällande lagstiftning inom ramen för […]

Continue Reading

Tillståndsprövning miljöbalken

Tillståndsprövning miljöbalken

september 14, 2012 | By

  Tillståndsprövning enligt miljöbalken är en viktig del av MiljöInvests verksamhet. En prövningsprocess innehåller flera moment från inledande samråd via upprättande av ansökningshandlingar (ansökan, MKB, teknisk beskrivning) till förhandling i Miljödomstolen. Tillståndsprövningar kräver att konsulten har en omfattande kunskap om den verksamhet som skall prövas och om prövningsprocessens alla skeden. Att konsulten är väl insatt […]

Continue Reading