Bullerutredning detaljplan

Bullerutredning detaljplan – Beräkning av buller från väg, järnväg och industri

Bullerutredning – Beräkningar av trafikbuller från väg och/eller järnväg görs ofta i samband med detaljplanering inför nybyggnation av gruppbebyggelse eller flerfamiljshus. Beräkningarna utförs på samma sätt som vid enskilda bygglov, d.v.s med beräkningsprogrammen Soundplan och Insul. Skillnaden är att beräkningarna omfattar större områden och fler hus, samt när det gäller flerfamiljshus används också moduler för att kunna göra fasadbullerberäkningar.

En bedömning görs utifrån gällande bullerkrav i ”förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015-216)” och resultatet redovisas i en rapport.

Ladda ner exempel på bullerutredningar för detaljplaner här: Buskåker Borlänge 170205,  Barberaren 8&9 Katrineholm 170328,  Enåsen 18 Lidingö 170510,  Sibyllegatan Stockholm 170717

kartöversikt bullerutredning

3d modell bullerutredning

bullerutredning detaljplan

 

 

 

 

 

De senaste uppdragen har genomförts på följande platser:

Botkyrka, Finspång, Heby, Huddinge, Järfälla, Landskrona, Malmö, Mariefred,  Motala, Helsingborg, Ängelholm, Borlänge, Katrineholm, Stockholm, Lidingö

Vi gör bullerutredningar i hela landet. Kontakta Kenneth Karlsson på direktnummer 011-180502 eller epost kenneth@miljoinvest.se så lämnar vi en offert inom ett par dagar.

Filed in: Nyheter