Bullermätning och bullerberäkning

Bullermätning och bullerberäkning – väg, järnväg, industri, täkter, motorbanor och skjutbanor

MiljöInvest AB har utfört olika typer av bullerutredningar, (bullermätning och bullerberäkning) sedan början på 1990-talet. Vår kompetens omfattar mätning och beräkning av bullerpåverkan från väg, järnväg, industri, täkter, motorsport och skjutbanor Vi genomför uppdrag i hela landet.

bullermätning, bullerberäkning

Bullerutredningar utförs ofta inom ramen för:

  • Detaljplaner för olika typer av byggprojekt
  • Bygglovprövning av ny bostadsbebyggelse
  • Planering av väg- och järnvägsprojekt
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
  • Periodisk besiktning
  • Föreläggande från miljömyndighet

Vid bullermätning använder vi Norsonic 140 ljudanalysator (uppfyller klass 1 kraven enligt IEC 61672-1). Beräkningar av bullernivåer utomhus sker med bullerprogrammet Soundplan 7.4 (mer info på Soundplans hemsida). För beräkning av fasaders ljudreduktion och bullernivåer inomhus används programmet Insul.

Exempel på kunder är GKAK, Finspångs kommun, Stadsbyggnadskontoret/Tekniska kontoret Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn, Karlshamns hamn, Hävla Bruk, Lantmännen, Agroetanol, Aquavillan, Van Oord (Holland), Sjöfartsverket, Pagoden, Åkers (Styckebruk), motorbanor, täktverksamheter och privatpersoner som söker bygglov nära väg, järnväg eller industri.

För mer information är ni välkomna att kontakta Kenneth Karlsson på direktnummer 011-180502 eller epost kenneth@miljoinvest.se.