Bullermätning bergtäkt, grus och torvtäkter

 

Mätning och beräkning av buller från  täkter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer vid enskilda hus och bullerutbredningskartor.

Ladda ner exempel på bullerutredning här: Bullerutredning Karby bergtäkt 150927

bullerutbredningskartabullerutbredningskartaBullerutbredning

 

 

 

 

 

De senaste uppdragen har genomförts vid följande täkter:

Karby (Bergtäkt), Flen (Bergtäkt), Kolbyttemon (NCC grustäkt), Åtvidaberg (NCC bergtäkt), Linköping (PEAB Asfaltsverk) samt för följande torvtäkter: Björnmossen (Laxå) Branaflon (Östersund), Brättesflon (Härjedalen), Bråboda mosse (Uppsala), Duveredsmossen (Alingsås) Kodebacksmossen (Uddevalla), Stormossen (Vänersborg), Stormossen (Uppsala), Stormossen (Kil), Åbuamossen (Hästveda).

För mer information är ni välkomna att kontakta Kenneth Karlsson på direktnummer 011-180502 eller epost kenneth@miljoinvest.se.

Filed in: Nyheter