• Företaget

    Företaget

    MiljöInvest AB är ett miljökonsultföretag som sedan 1991 arbetar inom ett brett spektrum av miljöfrågor i företag, kommuner och organisationer. På senare år har arbetet inriktats särskilt på bullerfrågor, miljöjuridik och sevesoanläggningar.

    Läs mer